Висока інформативність результатів забезпечена оригінальним методом комп’ютерного аналізу ЕКГ у фазовому просторі координат з використанням ідей когнітивної комп’ютерної графіки (автор методу – доктор технічних наук, професор Л.С. Файнзільберг).

Основна ідея методу полягає в тому, що в кожній точці дискретно заданого електрокардіосигналу y(t), t=1,2… чисельними методами оцінюється швидкість зміни сигналу dy/dt і вся подальша обробка здійснюється на фазовій площині в координатах y(t), dy /dt. Завдяки цьому вдається виявити приховані ознаки порушень, які недооцінюються при традиційній ЕКГ-діагностиці.

Оскільки диференціювання зашумлених функцій відноситися до некоректно поставлених математичних завдань, то для практичної реалізації фазографії залучаються спеціальні обчислювальні процедури, що забезпечили надійну оцінку похідної.

Оцінювання функціонального стану серця здійснюється за оригінальним показником (симетрії зубця Т) на фазовій площині, діагностична цінність якого підтверджена масштабними клінічними дослідженнями.