Відгуки

ТОВ «Футбольний клуб «УЖГОРОД» (Закарпаття)»

” Працівники медичного центру використовували «Фазаграф» (заводський номер № 0017) для щоденного моніторингу функціонального стану спортсменів у період спортивно-тренувальних зборів, а також у перед- та післяматчевого стану. Висловлюємо велику вдячність Вам та Вашому персоналу за зроблений винахід та виконану роботу, професійність та прагнення бути на рівні з найкращими центрами країни”.

Читати …


Федерація греко-римської боротьби України

Отримані результати наукових та практичних обстежень відображено в наукових монографіях та наукових статтях, в тому числі, що входять до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Scopus і Web of Science“. Читати …


Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, Київ

“За допомогою приладу ФАЗАГРАФ проведено обстеження більш як 1500 пацієнтів, які перебувають на медичному забезпеченні в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, та отримано нові наукові та практичні результати.”  Читати …


ТОВ «Медицний центр «Ваш врач», г. Киев 

«Фазаграф зручний своєю оперативністю та інформативністю, а також простий у використанні. Особливо зручно це при роботі з дітьми.» Читати…


Володимирецький районий колегіум, Рівненської обл.

«Результати вимірів показані пристроєм вносять корективи в індивідуальні плани фізичної підготовки учнів закладу і дають покращені результати.» Читати…


Спортивно-медичний комітет Федерації футболу України

«Использование технологии ФАЗАГРАФ в корне меняло характер исследования, так как основывалось не на характере сердечного ритма, а на фазовом исследовании терминальной части комплекса QRST электрокардиограммы, указывающего на относительную васкуляризацию самого миокарда.»  Читати…


Клуб професійного футболу «Карпати»

«Результати та показники вимірів, показані пристроєм, вносять корективи в індивідуальні плани фізичної підготовки футболістів і дають покращені результати, що у підсумку впливає на командний результат» Читати…


Кафедра педіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольца, Національна академія медичних наук України, м. Киев

«Застосування портативного комплексу ФАЗАГРАФ® для оцінки адаптаційно-пристосовочних механізмів у підлітків дозволяє швидко, зручно і адекватно визначити групу школярів з порушенням серцево-судинної адаптації»   Читати…


Російський університет дружби народів, Медицичний факультет

«Прибор позволяет получать уникальные данные по оценке интегральных адаптивных возможностей человеческого организма»   Читати…


Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарніцького району м. Києва

«Прилад є зручним та надійним засобом при проведенні скринінгових обстежень для оперативної оцінки функціонального стану серцево-судинної системи»   Читати…


Головний військово-медичний кллінічний центр “ГВКГ”

«Прилад «ФАЗАГРАФ®»  доцільно використовувати в умовах масового обстеження населення (диспансерізація, призив на військову службу, тощо), а також в умовах кардіологічного стаціонару»   Читати…


Казенний завод порошкової металургії, Міністерство промислової політики, м. Бровариы Київської обл.

«Использование устройства ФАЗАГРАФ®  при проведении медосмотров на крупном предприятии позволяет упорядочить рабочий процесс при медосмотрах, сэкономить время работников на пребывании в поликлинике и эффективнее использовать ограниченные возможности поликлиник»   Читати…


Інститут медицини праці Академії  медичних наук Україны, м. Київ

«Устройство ФАЗАГРАФ может быть использовано для физиологических исследований оценки организма в различных функциональных состояниях(покой, рабочее напряжение, стресс), а также при профессиональном отборе»   Читати…


Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  Національної академії медичних наук України, м. Киев

«Використання аналізу ЕКГ у фазовому просторі у дітей з патологією сполучної тканини дозволяє раніш, ніж за оцінкою стандартної ЕКГ, виявити порушення процесів реполяризації міокарду»   Читати…


Федерація стрельби із лука України, м. Київ

«Созданная Вами компьютерная система ФАЗАГРАФ® обладает высокой чувствительностью к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов под воздействием различного вида нагрузок, что и определяет целесообразность ее применения в спорте высших достижений»   Читати…


Українська військово-медична академія, м. Київ

«Рекомендовано використання комп’ютерної системи ФАЗАГРАФ® для психофізіологічних досліджень з метою оцінки функціонального стану організму людини в процесі проведення заходів психофізіологічного відбору та супроводу професійної діяльності»   Читати…


Федерація футболу України, м. Київ

«Предлагаемая система необходима в спорте высших достижений как объективный метод контроля физического состояния организма спортсменов в тренировочном процессе»   Читати…


Украінський центр спортивной медицини, Міністерство охорони здоров’я Украини, м. Київ

«…использование прибора как во время оперативного контроля, так и во время углубленного медицинского обследования оказывает мотивирующее действие на спортсменов, помогает справиться с «предстартовой лихорадкой» и, соответственно, выступить с максимально лучшим результатом»   Читати…


Державна установа «Інститут геронтології», Академія медичних наук України, м. Київ

«Простота, быстрота метода расширяют диагностические возможности в плане скрининга больших массивов пациентов в амбулаторных условиях»   Читати…


Національний університет фізичного виховання та спорту України, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, м. Київ

«Використання пристрою, на нашу думку, доцільно при оцінці функціонального стану хворого, який було значно знижено під час тривалої хвороби чи/та післяопераційного одужання»   Читати…


Київська городська клінічна лікарня № 5, головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, м. Київ

«Изменение симметрии волны Т  в фазовом пространстве, измеренное с помощью ФАЗАГРАФ®, коррелирует как с динамикой протекания заболевания на госпитальном этапе, так и с механической функцией сердца, что может использоваться для прогнозирования риска неблагоприятного исхода острого коронарного синдрома» Читати…


Науково-дослідний інститут проблем військової медицини збройних сил України

«…пристрій дозволяє досить швидко (приблизно за 3 хвилини) і з мінімальними затратами виявляти ранні, донозологічні стадії патологічних процесів у міокарді на основі зміни форми зубця Т, які залишаються непомітними при звичайному аналізі ЕКГ»   Читати…


Державне  підприємство «Державний інститут по проєктуванню підприємств коксохімічної промисловості, м. Харків

«Своевременное принятие мер, после обследования на устройстве «Фазаграф», позволило предупредить возможность возникновения ДТП при вождении автомобиля»   Читати…


Кафедра медичної реабілітації,  фізіотерапії та спортивної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

«Прибор использовался во время подготовки сборной команды Украины к олимпийским играм в Лондоне и продолжает использоваться в настоящее время»   Читати…